Battlefield 4 – pravidla jednání

Hráči hrající na serverech Battlefield 4 by měli dodržovat online smluvní podmínky společnosti EA („EA Online Terms of Service – TOS“). Se smluvními podmínkami jste souhlasili při vytvoření Vašeho účtu Origin EA.

Účelem těchto pravidel jednání je ukázat, jak se smluvní podmínky uplatňují při hraní na serverech Battlefield 4. Mnohonásobné nebo závažné porušení (bude určeno podle uvážení společnosti EA) smluvních podmínek může mít za následek prohru v online hře nebo vynulování statistiky a/nebo ocenění. Porušení smluvních podmínek může také vést k ukončení Vašeho účtu Origin a ztrátě čehokoli, co s ním souvisí (včetně, nikoli však výhradně, bodů, žetonů nebo herních prvků).
 
Existují čtyři druhy serverů Battlefield 4, dohromady „servery Battlefield 4“:

„Oficiální servery“ umožňují přístup pouze k několika nastavením serveru, která jsou velmi omezena. Správci serveru nemohou s hráči manipulovat nebo je měnit. Mise mohou být sledovány pouze zde. Budou zaznamenány i ocenění, skóre a odemčené položky. Hráči se dostanou na tyto druhy serverů pomocí rychlé hry. 

 „Hodnocené servery“ jsou servery, které umožňují smíšené herní režimy a jsou flexibilnější, pokud jde o rozsah nastavení. Správci serveru mohou s hráči manipulovat a měnit je a mohou měnit i celkové množství tiketů. Hodnocené servery zaznamenávají ocenění, skóre a odemčené položky. Hráči na hodnocené servery nemohou vstoupit prostřednictvím rychlé hry, ale mohou je najít přes prohlížeč serveru.

 „Nehodnocené servery“ nesledují ocenění, skóre a odemčené položky, které mají být započítány do kariérního postupu hráčů. To umožňuje mnohem širší rozsah nastavení, který hráčům dává možnost svobody na serveru. Tyto servery jsou viditelné pouze prostřednictvím prohlížeče serveru.

„Soukromé servery“ mohou uplatňovat stejná pravidla jako servery nehodnocené, ale mohou mít nastavena hesla. Tyto servery se využívají pro přípravnou fázi týmu, cvičiště, války v týmu atd. Tyto servery se ukazují pouze v prohlížeči serveru.

Následují některé příklady jednání, které smluvní podmínky nedovolují, nejedná se o úplný seznam zakázaného chování a pro více podrobností byste měli konzultovat smluvní podmínky:

• Nesmíte používat urážlivá jména vojáků nebo tagy.
• Nesmíte aktivně podporovat ostatní hráče, aby porušovali smluvní podmínky.
• Nesmíte organizovat žádné čety nebo skupiny, které se zakládají na jakékoli rasistické, sexistické, protináboženské, protietnické, protihomosexuální nebo jiné filosofii šířící nenávist, nebo ji obhajují.
• Nesmíte se pokoušet zasahovat do jakýchkoli datových toků nebo přenosů do nebo ze služeb společnosti EA, ani je nabourávat nebo dešifrovat, a nesmíte při používání služeb Battlefield 4 používat žádné aplikace nebo software, které společnost EA neschválila.
• Nesmíte zneužívat žádné chyby nebo herní systém (jako je systém skóre nebo ocenění) v některém z produktů společnosti EA nebo službě, včetně, nikoli však výhradně:
• Úmyslně využít nebo sdílet jakoukoli chybu nalezenou v jakékoli hře Battlefield 4, reálnou nebo fiktivní, bez ohledu na to, zda to poskytne neoprávněnou výhodu.
• Přímo nebo nepřímo sdělit, že taková chyba existuje, jakémukoli dalšímu uživateli her nebo služeb společnosti EA.

• Příklady zneužití oficiálních serverů a hodnocených serverů při porušení smluvních podmínek zahrnují, ale nikoli výhradně:
• střídání v zabíjení, oživování, získávání munice atd.
• zneužívání světové geometrie k vlastnímu prospěchu bez rizika
• využívání poškození vozidla pro opravu na neurčito
• vytváření herního prostředí, které z definice nebo činnosti dává vzniknout přehnanému skórovému scénáři, jako je „flagrun“

Správci serveru:

Pokud jste správcem serveru Battlefield 4 (dále jen „správce serveru“), musíte také dodržovat smluvní podmínky.

Uvědomte si prosím, že správci serveru by neměli hráče blokovat kvůli jednání, které neporušuje smluvní podmínky, například jen proto, že vyhrávají kolo, zabili Vás atd. U zakázaného hráče muselo dojít k porušení smluvních podmínek (které může zahrnovat porušení konkrétních pravidel serveru, pokud jsou tato pravidla v souladu se smluvními podmínkami).

Pro vyloučení pochybností, správci serveru také porušují smluvní podmínky, pokud i) používají urážlivá jména serverů, techniky serveru nebo tagů, nebo ii) podporují jiné hráče, aby během hry porušovali smluvní podmínky.

PunkBuster a FairFight jsou povinné pro všechny oficiální servery a hodnocené servery.

Nahlašování zneužití

• Pro více informací a pomoc se podívejte na adresu:
o https://help.ea.com/cs/battlefield/battlefield-4
• Pro nahlášení hráče, profilu, čety atd. porušující smluvní podmínky prosím použijte modalitu hlášení na Battlelog.
o Najděte urážlivého hráče/profil/četu. Napravo od jména uvidíte šedý vykřičník. Klikněte na tento vykřičník a vyberte příslušnou akci (nahlášení možného podvodu / nahlášení profilu).
• Můžete také nahlásit neschválený software nebo aplikace, které poskytují neoprávněnou výhodu nebo manipulují hrou tak, jak by se nemělo, a to personálu PunkBuster na adrese: research@evenbalance.com
• Pro nahlášení Battlelog avataru pro porušení smluvních podmínek klikněte prosím pravým tlačítkem na urážlivý avatar a zvolte prosím možnost kopírovat URL/Link.
o Přejděte na http://en.gravatar.com/site/abuse/ a vložte odkaz na avatar do oddílu „Offending URL“ (urážlivý URL).

V každém případě při hlášení poskytněte co nejvíce informací. Závěrečné rozhodnutí o prověření bude přijato pomocným personálem společnosti EA. Úmyslné předkládání dezinformací nebo falešná hlášení zneužití mohou být považovány za porušení smluvních podmínek.